2013/24 Sayılı Genelge “2000/4 ve 2008/27 Sayılı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında “

gumruk ve ticaret bakanlığı logoGümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış olan 2013/24 Sayılı “2000/4 ve 2008/27 Sayılı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması” hakında detaylara ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

Ekleri indirmek için (2013/24 Sayılı genelge )[download id=”59″]

2008/27 Sayılı Genelge indirmek için [download id=”60″]

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri