2013/35 Ürün Güvenliği Hakkında Yazı

RESMİ GAZATE30/12/2012 tarihinde 28513 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete ile yayımlanmış olan, Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/20)’nin Ek-1/C sayılı listesine “1702.30.90.00.00”, “1905.90.55.00.00” ile “2924.19.00.00.17” satırlarından sonra gelmek üzere sırasıyla aşağıda yer alan satırlar eklenmiştir.

1702.90.50.00.19 Diğerleri Yalnız tıbbi amaçlı mamalar ve enteralbeslenme ürünleri

1905.90.60.00.14 Kek Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılan düşük proteinli kekler

3504.00.10.00.00 Bu faslın 1 no’lu ek notunda belirtilmiş olankonsantre süt proteinleri Yalnız tıbbi amaçlı mamalar ve enteralbeslenme ürünleri