2013/5 Nolu İthalatta Koruma Önlemlerine İlişkin Tebliğ

RESMİ GAZATE

Bu Tebliğ, 2/10/2012 tarihin’de 28429 sayılı Resmî Gazete ile  yayımlanmış olan, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/15) ile başlatılmış olup, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış  İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma neticesinde  alınan kararı içermektedir.Aşağıdaki Tabloda gösterilen ürünler ile alakalı olarak İRAN Menşeli olan ürünler’de 4 ( Dört) Yıl süre ile kota sınırlanması getirilmiştir.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın

Tanımı

Kota Miktarı

 

1. Dönem*

2. Dönem*

3. Dönem*

4. Dönem*

3920.20.21.00.19

Diğerleri

1.149 Ton

1.183 Ton

1.218 Ton

1.255 Ton

*Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri kapsamaktadır. Tebliğin Detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/5)

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri