Türk Ürünlerinin İhracatını Artırmak Amacıyla Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesi Hakkındaki Tebliğ

RESMİ GAZATE21/06/2013 Tarihinde 28684 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan, Türk Ürünlerinin İhracatlarının artırılması amacı ile, Teknik Mevzuatı Hazırlayacak olan kurumların belirlenmesi ile ilgili kararın ekinde yapılan düzenlemelerin duyurulması hakkındaki (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2013/28 Nolu ) Tebliğin detayları için aşağıdaki linke Tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Kararın Ekinde Yapılan Düzenlemenin Duyurulması Hakkında Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/28)