Gümrük Genel Tebliği Tarife Sınıflandırma Kararları

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Gümrük Müşavirliği

 

14/06/2013 Tarih ve 28677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)

 

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri