2013/8 Nolu İthalat Gözetim Tebliği

18/05/2013 Tarihli  28651 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  2013/8 Nolu İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ; Ek-I’de gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen Karolar vb eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapmaksızın , yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.İlgili tebliğ hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki linki tıklayınız.

 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/8)