2013/15 Hariçte İşleme Rejimine Konu olan Eşyanın Ayniyat Tespiti Hakkında

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Gümrük Müşavirliği

 

 

2013/15 Hariçte İşleme Rejimine Konu olan Eşyanın Ayniyat Tespiti Hakkındaki ilgili genelgeye ulaşmak için Tıklayınız

 

Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık