2008/19 Nolu İthalat Tebliğinde değişiklik hakkında

RESMİ GAZATE5 Şubat 2013  Tarihli 28550 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan TebliğEkonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (2008/19 NOLU TEBLİĞ)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

İthalatta gözetim uygulamalarına ilişkin olarak Bıçakların ithalatı aşamasında uygulanacak olan gözetim tutarları aşağıdaki liste’deki şekilde değiştirilmiştir.Tebliğ Hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için Tıklayınız.