Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan

4 Aralık 2012  Tarihli 28487 sayılı Resmi Gazete

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM VE TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN, PURO VE SİGARİLLO

İTHALATI, FİYATININ BELİRLENMESİ VE YURT İÇİNDE PAZARLANMASINA

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR’IN 6 NCI MADDESİNİN,

MAKARON ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULUM VE İŞLEYİŞİNE

İLİŞKİN UYGULANACAK USUL VE ESASLARA DAİR KURUL

KARARI’NIN 11 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASI İLE

İLGİLİ TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME

KURULU KARARI DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ