2008/33 Nolu tebliğ’de değişiklik yapılması hakkında Tebliğ No:2012/28

gümrük müşavirliği25 Aralık 2012 Günlü 28508 Sayılı Resmî Gazete

Ekonomi Bakanlığından:

2008/33 Nol yayınlanmış olan Tebliğ’de 2012/28 Nolu Tebliğ ile Değişiklik yapılmıştır.

(TEBLİĞ NO: 2012/28)

MADDE 1 15/11/2008 tarihinde  27055 sayı ile  Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin (2008/33)nolu Tebliğin ’in 25 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ