ONBİRİNCİ KISIM Cezalar BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 231 – Bu Kanun hükümlerinin uygulanması bağlamında, Kaçakçı...