20/07/2013 Tarihli ve 28713 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (26 Seri Nolu) ...