ÜÇÜNCÜ KISIM İKİNCİ BÖLÜM  Özet Beyan ve Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi MADDE 35/A – 1. Türkiye Gümrük Bölgesi...