EKLER: 1. İhracı Yasak Mallar Listesi 2. İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi   EK 1/İHRACI YASAK MALLA...