20/12/ 2013 Tarihin'de 28857 Sayılı Resmî Gazete'de yaımlanmış olan, Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörleri...