İKİNCİ BÖLÜM Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği ve Ödenmesi MADDE 195-1. Gümrük idaresi tarafından gerekli bilgiler...