ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Gümrükçe Onaylanmış Diğer İşlem veya Kullanım Şekilleri BİRİNCİ AYIRIM Serbest Bölgeler A. Genel Hükümler...