Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) - EK 8 [download id="8"] Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi:...