ONÜÇÜNCÜ KISIM Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük BİRİNCİ BÖLÜM Yürürlükten Kaldırılan Hüküm...