24 /12/2013 Tarihin'de 28861 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan, Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’...