Gümrükler Genel Müdürlüğünün Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderdiği "ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listede y...