Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olana yazıda Yazılan Antrepo Beyannamelerinde 28 no.lu kutuda be...