Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 2013/52 Sayılı "İhtisas Gümrüğü" hakkında ki genelgeye aşağıdaki ekten ulaşabil...