15.03.2013 tARİHLİ 28588 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 2013/5 Nolu Gümrük İthalat Tebliği Ekonomi Bakanlığından: ...