Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2013/16 Sayılı Genelge  - 2000/47 ve 2001/24 Sayılı Genelgelerin Yürürlü...