Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından,yayımlanan  "200-37 ve 2001-7 Sayılı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırı...