Gümrükler Genel Müdürlüğü (2012-31 Genelgesi) 2012-31 Genelgesi DIIB Kapsamı Beyannamede Düzeltme yapılması ile 2011-1 ...