Sitemap

Anasayfa

Hakkımızda

Hizmetlerimiz

Gümrük Mevzuatı

Bilgi ve Evrak Bankası

İletişim

Site Haritası

Gümrük Müşavirliği İşlemleri

Gümrük Danışmanlık Hizmetleri

Zati Eşya ve Naklihane

Çin’de Danışmanlık ve İthalat Hizmetleri

Gümrükleme ve Danışmanlık hizmeti verirken

İlkelerimiz ve Değerlerimiz

Site Haritası

Gümrük Müşavirliği Nedir

https://www.gumrukdanismanligi.net/feed/
2013-03-02T18:11:14+00:00

2013/4346 Sayılı İthalat kararı

2013/4308 sayılı ithalat kararı

Gümrük Müşavirliği Staj Süresi Kısaldı

2013 Yılı Noter Tastik Ücretleri

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/02/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/03/01/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/tebligler/dahilde-isleme-rejimi-tebligler/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gumruk-bilgiler/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gelir-idaresi-baskanligi/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/genelgeler/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gumruk-kanunu/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gumruk-mevuzati-haberler/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gumruk-mevzuati/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/tebligler/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gumruk-yonetmeligi-gumruk-kanunu/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gundem-de-bu-gun/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/tebligler/ihracat-tebligleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/ithalat-rejimi-gumruk-mevzuati/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/tebligler/ithalat-tebligleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/tebligler/ithalatda-koruma-onlemlerine-iliskin-tebligler/

Gümrük Özet Beyan İptali hakkında 2013/7 sayılı genelge

Gümrüklerde nakit kontrolleri 2013/1 sayılı genelge

Kamu Zararları hakkında 2013/2 Nolu Genelge

Çin’den İthalat yapmak isteyen Girişimcilere Danışmanlık ve İthalat Hizmetlerimiz

İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No:2012/2) Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ

İthalat Hizmetlerimiz

2013/1 Sayılı Genelge Gümrük Kanunu 242 Mad. Değişiklik

Evrak deposu

Kamera Ce İşarteti için gerekli bilgiler

İletişim Bilgileri

İstanbul’da Mesai Saatleri Hakkında 2012

2007/33 Nolu Tebliğde değişiklik yapılması hakkında.

Konteyner Ölçüleri

İstanbul Ticaret Odası Belge Tasdik HK.

Zati Eşya İçin Gereken Evraklar

Naklihane Ev Eşyası için gereken evraklar

İhracat Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Kamera (cctv) İthalatı

Gümrük Danışmanlık Hizmetleri

Bağlayıcı Tarife Başvuru Formu

Çin’de Danışmanlık ve İthalat Hizmetleri

Zaman ve Kalite

Sorumluluk ve Çözümler

Kişisel Eşya İçin Önemli Bilgi

ABD’nin Ocak-Ağustos Dönemi Dış Ticaret Verileri Açıklandı

https://www.gumrukdanismanligi.net/author/gumrukdanisman/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-danismanlik/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musavirlik/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/naklihane/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/zati-esya/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/06/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/09/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/07/12/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/07/17/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/07/20/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/07/27/

Gümrük Personelinin,Çalışma Zamanları, Kıyafeti ve Gümrük Bayrağı,Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük Müşavirleri

Gümrük Usulsülüklerine İlişkin cezalar

Dördüncü kitap,Dördüncü kısım ikinci bölüm,Yeniden İhracat, İmha ve Terk Yeniden ihracat

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/01/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/03/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/02/05/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/02/07/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/02/13/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/02/15/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/02/16/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/02/19/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/02/25/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/02/26/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/02/27/

Filistin Menşeli bazı tarım ürünlerinin İthalatında tarife kontenjanı

Akrilonitril ithalatında Tarife Kontenjanı Tebliği

2013/21 Ürün Güvenliği Tebliğinde değişiklik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmıştır.(2013)

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/20134346-sayili-ithalat-karari/

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3758

2009/8 Gözetim Tebliğinde Değişiklik

2012/22 sayılı Tebliğ.İthalat da haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/20134308-sayili-ithalat-karari/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/canli-hayvan-ithalari/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/canli-hayvan-ithalari-vergileri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/ithalat/

Gümrük Müşavirliği staj süresi Kısalıyor mu ?

2013/6 Sayılı Genelge KKDF Kesintisi hakkında

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musavirligi/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musavirligi-staj-suresi-kisaldi/

2012/40 Sayılı Genelge Gümrük Müşavirliği asgari ücret tarifesi

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/2013-noter-tastik-ucretleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/noter-tastik-ucretleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/turkiye-noterler-ucreti/

Gümrük Tebliğleri Oyuncak İthalatları hakkında

2013/2 Yetkilendirilmiş Yükümlü Mühür Genelgesi

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/02/page/2/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/02/page/3/

2013/1 Sayılı Tebliğ,2006/12 Sayılı tebliğde değişiklik hakkında

Borsa da Rayici Olmayan Paralar

Belgesiz İhracat Kredileri Bakanlar kurulu kararı

Gümrük Müşavirliği Mesleki Yeterlilik Sınav İlanı 2012

Türk Ürünlerinin Yurtdışında markalaşması hakkında

Gümrük müşavirliği ön eleme sınavında iptal edilen sorular

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gumruk-bilgiler/page/2/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gumruk-bilgiler/page/3/

Yolcu Bereberinde getirilen telefon kullanım izin harcının iade edilip edilemeyeceği hususunda

Gelir Vergisi Genel Tebliği (TASLAK) ( Seri No: 284 )

GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4

2013/5 Sayılı Gümrük Genelgesi

2013/4 Sayılı Genelge taşıtların depolanması sırasında hasar görmesi

2013/3 sayılı Genelge YGM asgari ücret tarifesi

2013/2 sayılı Genelge Gümrük Müşavirliği ücretleri

2012/41 Sayılı Genelge Yetkilendirlmiş Gümrük Müşaviri Asgari Ücret Tarifesi 2013

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/genelgeler/page/2/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/genelgeler/page/3/

Gümrük kanunu Yürürlükden kaldırılan hükümler

Onikinci Kısım,Gümrük cezalarına itirazlar

Onbirinci Kısım,Gümrük Cezaları,Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar

Onuncu Kısım, Birinci Bölüm İşletmelerin Yükümlülükleri

Dokuzuncu Kısım,Gümrük Yükümlülüğünün sona ermesi,Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması

Dokuzuncu Kısım, Gümrük vergilerinin Tahakkuku,Tebliği ve Ödemesi Teminat

Dokuzuncu Kısım, Gümrük Yükümlüğünün doğması

Yedince ve Sekizinci Kısım,Sınır Ticareti,Posta Gümrük işlemleri,Tasfiye edilecek eşyaya ilişkin işlemler

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gumruk-kanunu/page/2/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gumruk-kanunu/page/3/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gumruk-kanunu/page/4/

Ortak Transit Yönetmeliğinin yürülükten kaldırılması

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gumruk-mevuzati-haberler/page/2/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gumruk-mevuzati-haberler/page/3/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gumruk-mevuzati-haberler/page/4/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gumruk-mevuzati-haberler/page/5/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gumruk-mevuzati-haberler/page/12/

2012/23 Nolu ithalatda haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ

TÜRKİYE’DE KAMU ALACAKLARININ MÜTESELSİL SORUMLULUK YOLUYLA TAHSİLİ EĞİLİMİ VE GÜMRÜK KANUNU UYGULAMASI

Özet Beyan Formu ve Kullanma Talimatı

EK 9 Gümrük kıymeti

Gümrük Kıymeti yorum notları

Menşe Şahadetnamesi Örneği

Ek 6 Menşe statüsü kazandıran veya kazandırmayan işçilikler

Ek 5 Menşe statüsü kazandıran veya kazandırmayan işçilikler

Ek 6

Ek 5

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gumruk-mevzuati/page/2/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gumruk-mevzuati/page/3/

2011/2 Nolu İthalat tebliğinde değişiklik yapılmıştır

2008/19 Nolu ithalat gözetim tebliğin’de değişiklik yapılmıştır.

2007/30 Nolu Gözetim Tebliğinde Değişiklik.

2007/33 Nolu İthalat Tebliğinde değişiklik

2006/13 Nolu Gözetim Tebliğin’de Değişiklik

2004/2 Nolu Gözetim ve Koruma Önlemlerine ilişkin Tebliğ

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/tebligler/page/2/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/tebligler/page/3/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/tebligler/page/4/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/tebligler/page/5/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/tebligler/page/6/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/tebligler/page/7/

28524 Sayılı Resmi Gazete Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik

28524 sayılı Resmi Gazete Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması

4 Aralık 2012 Günlü 28487 sayılı Resmî Gazete

İhracı Yasak ve Ön izine bağlı ürünler

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gumruk-yonetmeligi-gumruk-kanunu/page/2/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gumruk-yonetmeligi-gumruk-kanunu/page/3/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/gumruk-yonetmeligi-gumruk-kanunu/page/4/

Seccade olarak beyan edilen mallar gümrükte kontrole takıldı.

Dijital şirketler geliyor

Gümrük Müşavirliği Hizmetleri 2012 Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcısı sınav sonuçları soru kitapçığı açıklandı

TRAKYA GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN! KURBAN ETİ UYARISI HK

Peugeot Citroen Slovakya’da Otomobil Üretimini Geçici Olarak Durdurdu

Almanya Büyüme Tahminlerini Geri Çekti

2005/2 Sayılı Tebliğde değişiklik hakkında

2012/1 Nolu ithalat tebliğinde değişiklik olmuştur.

2011/9 Nolu İthalat Tebliğinde değişiklik olmuştur.

2008/19 Nolu İthalat Tebliğinde değişiklik hakkında

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/tebligler/ithalat-tebligleri/page/2/

https://www.gumrukdanismanligi.net/gümrükmüşavirliği/tebligler/ithalat-tebligleri/page/3/

2013/1 Sayılı İthalatda Koruma önlemlerine ilişkin Tebliğ

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-20137-sayili-genelge/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/2013-sayili-genelge/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruklerde-nakit-kontrolleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/20132-nolu-kamu-zarari-hakkinda-genelge/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/kamu-zarari/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/cin-danismanlik-firmalari/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/cin-danismanlik-hizmetleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/cin-fiyat-arastirma-hizmeti/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/cin-gumruk-islemleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/cin-ithalat/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/cin-siparis/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/cinde-danismanlik-hizmetleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/cinde-ithalat-islemleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/cinde-rehberlik-islemleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/10/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/12/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/11/02/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/11/05/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/11/06/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/11/07/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/11/08/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/11/12/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/11/15/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/11/22/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/11/27/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/11/29/

Bağlayıcı Tarife Bilgisi

Bağlayıcı Menşe Bilgisi

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/istanbul-gumruk-firmalari/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/ithalatta-gozetim-uygulamasina-iliskin-tebligde-teblig-no20122-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig/

2012/4 Sayılı Genelge Tüketicinin Korunması Hakkında

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/20131-sayili-gumruk-genelge/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-kanunu-242-nci-maddesi-duzenleme/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/01/01/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/01/07/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/01/08/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/01/10/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/01/12/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/01/17/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/01/18/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/01/20/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/01/23/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/01/24/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/01/25/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/01/26/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/01/27/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/01/28/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/01/29/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/01/31/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/cctv-kamera-ithalati-gumruk-islemleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/cctv-kamera-ithalati-icin-gerekenler/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/cctv-kamera-ithalati-tse-islemleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/ce-giden-urunler/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/ce-isareti-tasimasi-gereken-urunler/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/ce-standartlari/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/ce-yonetmeligi/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/guvenlik-kamerasi/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/kamera/

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR TEKSTİL İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI

İpek Yolu Ülkeleri Arasındaki Ticaretin Kolaylaştırılması ve Geliştirilmesinde Gümrük İdarelerinin Rolü

Yetkilendirilmiş Gumruk Muşavirliği Asgari Ücret Tarifesi GENELGE-2012/34

Karar Sayısı : 2012/3792 Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-mesai-saatleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumrukleme-islemleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/istanbul-mesai-saatleri-2012/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/11/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/10/01/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/10/02/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/10/04/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/10/05/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/10/09/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/10/10/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/10/11/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/10/16/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/10/17/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/10/18/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/10/19/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/10/22/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/10/30/

2007/36 Sayılı İthalatta Gözetim Teblğinin Yürürlükten kaldırılması.

2007/37 Sayılı Tebliğ Yürürlükten Kaldırılmıştır.

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/200733-nolu-tebligde-degisiklik/

İthalatta Gözetim uygulamsına ilişkin tebliğ (Tebliğ No: 2012/6)

Gümrük Ödeme Şekilleri

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/20-lik-konteyner-kac-ton-alir/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/20-lik-konteyner-olculeri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/40-lik-konteyner-kac-ton/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/40-lik-konteyner-olculeri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/konteyner-olculeri/

Linkler

İhracat da Kullanılan Belgeler

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-evrak-tastik-arife-gunu/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musaviri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/kurban-bayrami-arife-calisma-saatleri/

Altıncı Kitap,İkinci Kısım Birinci Bölüm Geçici Olarak Çıkan Taşıtlar ve Eşya

Naklihane Ev Eşyası Hakkında

Dördüncü Kitap,Beşinci Bölüm,İhracat Rejimi

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/alarm-sistemleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/dvr/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/kamera-gumruk-vergileri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/kamera-ithalatcilari/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/kamera-ithalati/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/kameralar/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/kayit-cihazi/

İthalatta koruma önlemlerine ilişkin teblig (TEBLİĞ NO: 2012/15) (02.10.2012 T. 28429 R.G.)

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/baglayici-tarife/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/baglayici-tarife-basvuru-formu/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/baglayici-tarife-nedir/

Teslim Şekilleri

TUİK Dış ticaret İstatistikleri Ağustos 2012

2012 yılının Dev Eroin operasyonu 10 milyon TL değerinde

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik Karar Sayısı 2012/3838

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/abdnin-ocak-agustos-donemi-dis-ticaret-verileri-aciklandi/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-islemleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-isleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musavirlik-hizmetleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumrukcu/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumrukleme-hizmetleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/istanbul-gumruk-musavirlikleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/author/gumrukdanisman/page/2/

https://www.gumrukdanismanligi.net/author/gumrukdanisman/page/3/

https://www.gumrukdanismanligi.net/author/gumrukdanisman/page/4/

https://www.gumrukdanismanligi.net/author/gumrukdanisman/page/5/

https://www.gumrukdanismanligi.net/author/gumrukdanisman/page/23/

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 25)

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/Taslak )

04.10.2012/28431 Mük. R.G. MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı : 2012/3685

04.10.2012/28431 Mük. R.G. MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2013 Ürün Güvenliği ve Denetimi Mevzuatı Hazırlık

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)

BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2012/30) (04.10.2012 T. 28431 R.G.

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk/page/2/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk/page/3/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk/page/4/

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2012-09)

Dördüncü Kısım İkinci Ayrım Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

KONTEYNER TAŞIMACILIĞI YAPAN DÜNYADAKİ EN BÜYÜK 30 FİRMANININ SIRALAMASI

Dördüncü Kısım,İhracat Rejimi

Araçların Yüklenmesine ilişkin ölçü ve usuller ile tartı ve boyut ölçüm toleransları hakkında yönetmelik

Onuncu Kitap Gümrük Cezaları

Dördüncü Kitap,İkinci Bölüm Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

İhracat Kıymet araştırması (2012/30) 26/09/2012

Altıncı kitap,İkinci Bölüm Geri gelen eşya ve taşıtlar

Altıncı Kitap,Birinci kısım,Birinci Bölüm,Gümrük vergilerinden muhafiyet ve istisna

Beşinci Kitap,Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya

Dördüncü Kitap Dördüncü Kısım,Gümrükçe Onaylanmış Diğer İşlem veya Kullanım Şekilleri

Dördüncü Kitap,Dördüncü Bölüm,Ekonomik etkili gümrük rejimleri

Dördüncü Kitap,Üçüncü Bölüm,Transit rejimi

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/06/page/2/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/05/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/07/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/06/18/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/06/19/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/06/20/

Irak sevk öncesi inceleme hakkında

DİİB Kapsamında ki Beyannamede düzeltme yapılması 2012-31 Sayılı Genelge

2012 TRT bandrol listesi

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/09/25/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/09/27/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/09/28/

Menşeli olmayan girdiler

onbirinci ve onikinci kitap İtirazlar son hükümler

Dokuzuncu kitap,Geçici depolama yerleri

Sekizinci Kitap Gümrük Yükümlülüğünün Doğması ve Başlaması

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/07/12/page/2/

Tır Ölçüleri

Dördüncü Kısım, Geçici İthalat Rejimi

Beşinci Bölüm,Gümrüğe Sunulan Eşyanın Kullanılması,Eşyanın Geçici Depolanması

Üçüncü Kısım Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışı

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/calisma-zamanlari/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musavir-olma-sartlari/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musavir-yardimcisi-olma-sartlari/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musavir-yardimici-olmak-istiyorum/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musaviri-olmak-istiyorum/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musaviri-ve-gumruk-musavir-yardimcisi-olma-sartlari/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musavirleri-gumruk-de-is-takibi/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-personelinin/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruklerde-is-takibi-ve-gumruk-musavirleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumrukte-calisma-sartlar/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/kiyafeti-ve-gumruk-bayragi/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/musavirligi/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/nasil-gumur-musaviri-olabilirim/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/05/17/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/05/18/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/05/21/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/05/23/

Dördüncü Kısım, Serbest Bölgeler

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-ceza-sekilleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-cezalari/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-usulsuluklerine-iliskin-cezalar/

Dördüncü Kısım, Yeniden İhracat,İmha ve Terk.

İkinci Bölüm, Özet Beyan ve Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-danismanligi/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-g-t-i-p-gumruk-tarifesi-verirken-dikkat-edilmesi-gerekenler/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-mevzuati/

Dördüncü kitap,Dördüncü kısım ikinci bölüm,Yeniden İhracat, İmha ve Terk Yeniden ihracat

2013/2 Nolu İTHALAT’da Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

2013/1 Sayılı İTHALAT’daHaksız rekabeti önleme tebliği

Klimalarda kullanılan Kompresörlerin ithalatında tarife kontenjanı

104 Seri Nolu İthalat Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)

103 seri nolu İTHALAT Genel Tebliği

102 Seri Nolu İthalat Genel Tebliği

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/01/page/2/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/01/page/3/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/01/page/4/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2013/02/05/page/2/

Etilen Glikol İthalatında tarife Kontenjanı Hakkında

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/filistin-menseli-bazi-tarim-urunlerinin/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/ithalat-asamasinda-tarife-kontenjani/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/akrilonitril-ithalati/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/ithalat-tarife-kontenjani/

2013 Yılı Gümrük İthalat Tebliğler

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/201321-urun-guvenligi-ve-denetimi/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/2013321-teblig-degisiklik/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/kalite-denetim-tebligi/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-yonetmeliginde-degisiklik/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/bakanlar-kurulu-karari-karar-sayisi-20123758/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-hizmetleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musavirligi-firmalari/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/istanbul-gumruk-islemleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/20098-gozetim-tebliginde-degisiklik/

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Akaryakıt haricinde Petrol Ürünlerinin ithalinde uygunluk yazısı

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/201222-sayili-teblig/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/iplik-ithalatinda-damping-vergisi/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/ithalatda-haksiz-rekabetin-onlenmesine-iliskin-201222-sayili-teblig-yayinlandi/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/ithalat/page/2/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/dunya-gumruk-gunu/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musavirligi-staj-suresi-kisaliyor-mu/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/staj-sureleri/

Gümrük Müşavirliği staj süresi Kısalıyor mu ?

Gümrük Müşavirliği staj süresi Kısalıyor mu ?

Gümrük Müşavirliği staj süresi Kısalıyor mu ?

Gümrük Müşavirliği staj süresi Kısalıyor mu ?

Gümrük Müşavirliği staj süresi Kısalıyor mu ?

Gümrük Müşavirliği staj süresi Kısalıyor mu ?

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/20)

Avrupa Birliği’nden İran’a Doğalgaz İthali Yasağı

Brezilya, 100 üründe gümrük vergilerini artırdı

Çin’den ithal edilen malın gümrükçe tespit edilen değeri üzerinden hesaplanan KDV’nin indirim konusu yapılması

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musavirligi/page/2/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musavirligi/page/3/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musavirligi/page/4/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musavirligi/page/5/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/201240-sayili-gumruk-musairligi-asgari-ucret-tarifesi/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/2013-gumruk-musavirligi-asgari-hizmet-ucretleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/2013-yil-gumruk-musavirligi-hizmet-bedelleri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/12/04/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/12/10/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/12/14/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/12/20/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/12/21/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/12/25/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/12/26/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/12/29/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/12/30/

https://www.gumrukdanismanligi.net/2012/12/31/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/ithalati-yasak-oyuncaklar/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/oyuncak-ithalati-hakkinda-teblig/

29 Ekim 2012 Tarihli 36 sayılı Genelge-( Kabahatler Kanunu/ Para Cezaları )

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/hesap-numaralari/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/yetkilendirilmis-yukumlu-genelgesi/

Gümrük genel tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği seri no:2) değişiklik.

Gümrük genel tebliği (Tır işlemleri) seri no:1

Onaylanmış kişi statüsüne ilişkin Gümrük Tebliği

İthalatda kota ve tarife kontenjanına ilişkin tebliğin yürürlükten kaldırılması

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/200612-sayili-tebligde-degisiklik-hakkinda/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/20131-sayili-teblig/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/d-i-i-b/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/borsa/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/borsa-nedir/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/para-borsa/

4 Aralık 2012 Tarihli 28487 Sayılı Resmi Gazate Yayını

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/hibe-kredi/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/hibe-kredi-nasil-alinir/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/hibe-ve-krediler/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/ihracat-kredileri/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/krediler/

2012/33 Sayılı Genelge YGM Sistemi hk.

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musavirligi-yeterlilik-sinavi-2012/

2012/16 Nolu İthalatda Koruma önlemlerine ilişkin Tebliğ

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/turk-urunlerinin-yurtdisinda-markalasmasi-hakkinda/

İkinci Bölüm,Eşyanın Menşei,Birinci Ayrım Eşyanın Tercili Olmayan Menşei

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musavirligi-2012-degisen-sorular/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musavirligi-2012-iptal-sorular/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musavirligi-on-eleme-sinavinda-iptal-edilen-sorular/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musavirligi-sinavi-iptal-ve-degisen-sorular/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-musavirligi-sinavi-itiraz-sonuc/

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2013 Yılı Bütçesi Sunumu

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/yolcu-beraberi-getirilen-telefon-harci-2012/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/yolcu-bereberinde-getirilen-telefon-kullanim-izin-harcinin-iade-edilip-edilemeyecegi-hususunda/

Külçe altın ithali ve altından mamul veya altın ihtiva eden ziynet eşyaları ve sikke altın ibaresinin netliği

Altıncı Kısım, Geri Gelen Eşya

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumrukleme/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/istanbul-gumruk-musavirleri/

Elektrik ithalin KDV matrahının ay sonunda kesinleşmesi, ithalde ödenen KDV’nin bir sonraki ay tahakkuk etmesi ve yüklenilen KDV’den indirilememesi

Ekmek ve un katkı maddelerinin kdv oranı.

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gumruk-firmalari/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/gvk-852012-7bireysel-emeklilik-sistemi-4/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/20135-sayili-genelge-antrepoya-esya-alinmasi-hakkinda/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/20134-sayili-genelge/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/hasar-goren-tasitlarin-ellecleme-islemleri-hakkinda/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/20133-sayili-genelge/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/ygm-asgari-ucret-tarifeleri/

2013/3 sayılı Genelge YGM asgari ücret tarifesi

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/201240-sayili-genelge-yururlukten-kaldirildi/

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/20133-sayili-gumruk-musavirligi-asgari-ucret-tarifesi/

2013/2 sayılı Genelge Gümrük Müşavirliği ücretleri

https://www.gumrukdanismanligi.net/Etiketler/201241-sayili-genelge-yetkilendirlmis-gumruk-musaviri-asgari-ucret-tarifesi/