Evrak deposu

Çözüm Ortağınız olabilmek, Kamu kurum ve kuruluşlarında işlemlerinizi sizin adınıza takip edebilmek ve Gümrüklerde adınıza dosya açabilmek için aşağıdaki evrakların tarafımıza ulaştırılmasını rica ederiz.

 Gümrük dosyası için gerekli evraklar [download id=”1″]

 1. Vekaletname  orjinal Noter tastikli olacaktır. Mail ile gönderilecektir.
 2. Ticaret sicil gazetesi ( Kuruluş Gazetesi ve Vekaleti imzalayan kişinin yetkili olduğu Gazete) orjinal veya Noter tastikli.
 3. Oda Kayıt sureti orjinal veya Noter tastikli
 4. Vergi Dairesi mukeleffiyet yazısı orjinal veya noter tastikli
 5. İmza Sirküleri
 6. Vekaleti imzalayan kişinin Nufus cüzdan fotokopisi Noter tastikli
 7. Kapasite Raporu Fotokopisi (varsa)

İthal etmiş  olduğunuz ürünler TSE,DTS  Kapsamında ise Gümrük işlemleri için gereken evraklara  ek olarak aşağıdaki evrakları da hazırlamalısınız.

 1. Tareks Taahhütnamesi Mail ile gönderilecektir.

İthal etmiş olduğunuz ürünler TEKSTİL,HAZIR GİYİM vs ise İTKİB için Gümrük işlemleri için gereken evraklara ek olarak aşağıdaki evrakları da hazırlamalısınız.

 1. İhracatçı Kayıt Formu (Exporter Registry Form) Yurt Dışı Konsolosluk tastikli olacak [download id=”6″]
  —– İhracatçı Kayıt Formu (Exporter Registry Form)  Firma kaşe imzalı gelirse Taahhütname ile 60 günlük geçici kayıt açılabilir. Daha sonra Bu formun konsolosluk tastikli nüshası gelince geçici süre uzatılır.Bunun için örnek Taahhütname ile İTKİB’e başvurabilirsiniz [download id=”7″]
 2. Tahhütname 2010/1 Sayılı Tebliğ ( Noter tastikli olacak ) [download id=”8″]
 3. İthalatçı Bilgi Formu ( Yeminli Mali Müşavir Onaylı olacak) [download id=”9″]
 4. Üretici İthalatçı Bilgi Formu ( Firma Yetkilisi tarafından kaşeli imzalı olacak ) [download id=”10″]
 5. Firma yetkilisinin imza sirkusü Orjinal

 

 

 

 

1 Yorum

 1. Kamera (cctv) İthalatı | Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Hizmetleri,Çin İthalat diyorki:

  […] Tse Muafakatname İndirmek İçin […]