Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış olan, 2014/02 Sayılı ve "Gümrük Kanunu Md.235/3" konulu genelgen...