Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2014/02 Sayılı ve "Gümrük Kanunu Md.235/3" konulu genelge Söz kon...