BEŞİNCİ KISIM Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya   MADDE 165/A – 1. Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya...