B. Transit Rejimi I. Genel Hükümler MADDE 84 – 1. Transit rejimi; a) İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerin...