Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 15 kasım 2012 perşembe günlü 28468 sayılı resmi gazete'de  GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR...