YEDİNCİ KISIM Sınır Ticareti   MADDE 172- Türkiye ile komşu ülkeler arasında coğrafî durum ve bölge ihtiyaçları g...