03/10/2013 Tarihin'de  28784 Sayılı Resmî Gazete'de ile yayımlanmış olan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Se...