Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) - EK 10 [download id="9"] Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi...