DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Eşyanın Ağırlığı ve Kapları MADDE 32- 1. Gümrük Tarifesinde ağırlık esasına göre vergiye tabi eşyada, ve...