28 Ocak 2013 Günlü Resmi Gazete^'de yayımlanan, 28542 sayılı İthalat Genel tebliği Hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlı...