DÖRDÜNCÜ AYIRIM İhracat Rejimi MADDE 150- l. İhracat rejimi, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye G...