G. Hariçte İşleme Rejimi I. Genel Hükümler MADDE 135- 1. Hariçte işleme rejimi,144 ila 148 inci maddelerde öngörülen sta...