DOKUZUNCU KISIM Gümrük Yükümlülüğü BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Yükümlülüğünün Doğması   MADDE 181 – 1. İthalatta gümrük...