25.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahrece iade Tebliği Hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığın...