ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Usulsüzlüklere İlişkin Cezalar MADDE 239- İthalat veya ihracat vergilerinden muaf eşyayı 33 üncü madde hük...