10.03.2013 TARİHLİ 28583 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tır işlemleri (2  Seri nolu Tebliğ Gümrük ve Ticaret Bakan...