Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 t. 27369 s. R.G.) - EK 9 Gümrük Yönetmeliğinin ilgili Maddesi: Madde 44 EK 9 GÜ...