İKİNCİ AYIRIM Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi MADDE 74- Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi; t...