İKİNCİ AYIRIM Yeniden İhracat, İmha ve Terk MADDE 163- 1. Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinden...