Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce İnceleme Değerlendirme Formu Puan...