ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eşyanın Gümrüğe Sunulması MADDE 39 – Türkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava sahasından durmaksızı...